Zajęcia rewalidacyjne

Ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Koordynacja wzrokowo-ruchowa to zdolność zsynchronizowania ruchów z tym, co dostrzegamy wzrokiem. Sprawność tę dzieci ćwiczą od urodzenia, nie kształtuje się ona w odosobnieniu, ale w całościowym rozwoju psychomotorycznym dziecka.

Czytaj dalej

Zajęcia z pedagogiem specjalnym.

GRAFOMOTORYKA – wprowadzenie do umiejętności pisania poprzez nabywanie zdolności graficznych (zapis) i motorycznych (ruch, lokomocja narzedzia pisarskiego); nauka prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego.

Czytaj dalej

Zajęcia pedagogiczne!

Zajęcia pedagogiczne w ramach zajęć rewalidacyjnych prowadzone są przez pedagogów specjalnych w tym oligofrenopedagogów oraz pedagogów ze specjalnością edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera. 

Celem naszych zajęć jest rozwijanie i usprawnianie zaburzonych funkcji, zwracanie szczególnej uwagi na mocne strony Dziecka oraz respektowanie jego specjalnych i zróżnicowanych potrzeby oraz możliwości poznawczych.

W naszej pracy kierunkiem oddziaływań jest praca z dzieckiem na miarę jego potrzeb i możliwości, tworzenie przyjaznego środowiska, budowanie więzi, zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Ważne jest aby nasze Przedszkolaki mogły rozwijać się we wszystkich aspektach rozwojowych.

Zajęcia są w maksymalny sposób zindywidualizowane, odpowiadające na potrzeby naszych Przedszkolaków. Dzięki nauczaniu całościowym i wspólnej pracy całego zespołu, praca z dziećmi jest całościowa, zintegrowana, nastawiona na poznanie wielozmysłowe oraz łączenie różnorodnych metod i technik pracy. 

W naszej pracy wykorzystujemy wiele metod i form, między innymi:

- Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

- Sensopalstykę,

- Metodę Porannego Kręgu,

- Metodę Dobrego Startu,

- Bajkoterapię,

- Muzykoterapię,

- Terapię Ręki,

- Trening Umiejętności Społecznych,

- Program Aktywności M. i Ch. Knillów,

- Metodę Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej w oparciu o symbole i gesty MAKATON, system MówIK, system PESC, symbole PCS oraz gesty naturalne.

Czytaj dalej

do góry