Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego są realizowane w ramach podstawy programowej we wszystkich grupach wiekowych. Dzieci podczas zajęć muzycznych, ruchowych, konstrukcyjnych oraz teatralnych oswajają się z językiem obcym oraz poszerzają zasób słownictwa poprzez ruch, muzykę i rekwizyty.

do góry