Trening słuchowy metodą A. Tomatisa

Dzięki udziałowi w projekcie unijnym: "Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami" w naszym przedszkolu realizowane są zajęcia z treningu słuchowego metodą A. Tomatisa.

Założenia Metody Tomatisa

Podstawowym założeniem Metody Tomatisa jest rozróżnienie pomiędzy słuchaniem a słyszeniem. Słyszenie jest prostą, bierną percepcją dźwięku, uzależnioną od sprawnego narządu słuchu, niewymagającą naszego świadomego zaangażowania. Słuchanie natomiast to aktywny proces, umiejętność, pragnienie i intencja skupiania uwagi na dźwięku, który chcemy zanalizować i przetworzyć. Stąd nie wydaje się dziwne, że tzw. „słuch absolutny” nie jest gwarantem umiejętności dobrego słuchania. Bardzo wiele dzieci z zaburzeniami uwagi i koncentracji, według audiologów nie ma problemów ze słyszeniem – kłopoty te wynikają z zaburzeń uwagi słuchowej. Trudności ze słuchaniem powodują u nich dysfunkcje koncentracji i trudności z czytaniem.

Trening uwagi słuchowej

Aby ucho mogło funkcjonować w pełnym zakresie, konieczne jest jego wyćwiczenie. To właśnie tym zajmuje się trening uwagi słuchowej, dający tzw. efekt Tomatisa. Trening taki polega na odpowiednio dobranych ćwiczeniach usprawniających uwagę słuchową. Ćwiczenia polegają na słuchaniu dźwięków o określonej częstotliwości poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które jest modelem ucha ludzkiego. Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mozarta i chorałów gregoriańskich stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz polepsza percepcja bodźców zewnętrznych, co umożliwia dziecku wyższy poziom funkcjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunikacyjnej i społecznej.

Dla kogo Metoda Tomatisa?
  • Osób z zaburzeniami koncentracji uwagi które mają problem z przetwarzaniem słuchowym informacji;
  • Osób dyslektycznych;
  • Osób z sprzężoną niepełnosprawnością – Autyzm, Zespół Aspergera;
  • Osób jąkających się;
  • Osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
do góry