Zajęcia z fizjoterapeutą

Rehabilitacja ruchowa

Zajęcia z fizjoterapeutą odbywają się w formie ćwiczeń oraz zabaw ruchowych, są prowadzone indywidualnie lub grupowo. Celem zajęć jest wyrównanie istniejących zaburzeń w obrębie motoryki dużej i małej oraz nauka brakujących funkcji i wzorców ruchowych. Oddziaływania terapeutyczne mają wspomagać harmonijny rozwój psycho-motoryczny dziecka w celu osiągnięcia przez nie jak największej sprawności i samodzielności. Na zajęciach dzieci nie tylko ćwiczą, ale przede wszystkim uczą się pokonywać własne ograniczenia ruchowe, słabości i lęki, uczą się współdziałać z rówieśnikami.

do góry