O przedszkolu

Historia Przedszkola Publicznego Nr 3 w Wadowicach

Historia Przedszkola Publicznego Nr 3 w Wadowicach sięga 1963 roku, kiedy rozpoczęło ono działalność w budynku byłego internatu przy ulicy A. Mickiewicza 27. Pierwszą kierowniczką placówki była Pani Eugenia Malewicz, a do utworzonych trzech oddziałów uczęszczało 70 dzieci.

Jesienią 1965 roku przedszkole zostało przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 na ulicę H. Sienkiewicza 9, a liczba dzieci wzrosła do ponad 100. 1września 1968 roku kierowniczką została Pani Wanda Nowaczyk, która pełniła tę funkcję do 1991 roku. W 1978 roku rozszerzono liczbę oddziałów do pięciu (uczęszczało tam 160 dzieci).

W roku szkolnym 1978/79 przeniesiono siedzibę placówki do budynku przy ulicy 1 Maja, obecnie Lwowskiej 24. Zwiększono liczbę oddziałów do sześciu, a do roku 1990 do siedmiu. W latach 1991-1996 funkcję dyrektora pełniła Pani Irena Gugulska, zredukowano też liczbę oddziałów do pięciu.

Kolejną panią dyrektor została Pani Anna Orkisz i przywrócono liczbę oddziałów do sześciu. W latach 1999-2000 dyrektorem placówki była Pani Małgorzata Pawłowska. Z inicjatywy pani dyrektor, rodziców, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz za poparciem Organu Prowadzącego 1 września 2001 roku utworzono w przedszkolu oddział integracyjny. Aby praca przebiegała profesjonalnie, zatrudniono specjalistów: logopedę, oligofrenopedagoga, psychologa i rehabilitanta. Przy współpracy z PCPR powstała sala rehabilitacyjna
z wyposażeniem. W latach 2003-2006 w przedszkolu funkcjonowały 2 oddziały integracyjne, a w latach kolejnych ich liczba się zwiększała. W roku 2008 w placówce otwarto ósmy oddział mający siedzibę w Ognisku Pracy Pozaszkolnej.

Od września 2009 roku do dnia dzisiejszego dyrektorem przedszkola jest Pani Monika Czechowicz. W roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu funkcjonuje 9 oddziałów, w tym 7 oddziałów integracyjnych.

Działania podejmowane przez wszystkich pracowników przedszkola zmierzają do stwarzania dzieciom jak najlepszych warunków. Dążymy, aby każde dziecko: czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe, było traktowane indywidualnie i podmiotowo, było przygotowane do przeżywania sukcesu , ale i do radzenia sobie z porażkami, było sobą wśród innych, było wszechstronnie przygotowane do nauki szkolnej, było przygotowane do pełnego udziału
w życiu społecznym.

do góry