Terapia integracji sensorycznej

W naszym przedszkolu dzięki bogato wyposażonej sali do zabaw ruchowych realizowane są zajęcia z Integracji Sensorycznej. Zajęcia prowadzone tą metodą mają konwencję zabawy (metoda ta nazywana jest metodą naukowej zabawy), podczas której dziecko uczy się bawiąc (ćwicząc) na specjalistycznym sprzęcie. Jest to jednak czas wyraźnie zaplanowany, ukierunkowany na podawanie bodźców w określony sposób.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, u których obserwuje się trudności w zakresie:

  • umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi);

  • problemów emocjonalnych (nadmierna wrażliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi);

  • opóźnionego rozwoju mowy;

  • opanowywania umiejętności szkolnych (problemy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się);

  • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD);

  • nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne;

  • nadwrażliwości na ruch (negatywna reakcja na ruch, niepewność grawitacyjna, choroba lokomocyjna).

do góry