Projekt "Mobilność kadry"

Nauczyciele z Przedszkola Publicznego Nr 3 (13 osób) uczestniczyli w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Erasmus+ 2016. Projekt realizowany był od 15 listopada 2016 roku do 14 czerwca 2018 roku Uczestnicy projektu mieli możliwość wyjazdu na zagraniczne szkolenia językowe i metodyczno-językowe. Nasza kadra szkoliła się w Anglii i Irlandii. Realizacja tego projektu miała na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkół i przedszkoli. Udział w projekcie umożliwił szkołom i przedszkolom poprawę jakości pracy w wybranych obszarach oraz nawiązanie lub pogłębienie współpracy międzynarodowej. Uczestnicy zyskali szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zdobycia praktycznych doświadczeń, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej.projekt - mobilność kadry

do góry