Organizacja dnia

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-17:00

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

od 6:00 

 • Schodzenie się dzieci
 • zabawy swobodne podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy
 • zajęcia stymulujące, utrwalające – indywidualne i grupowe
 • zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne
 • czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania

ŚNIADANIE

8:10 – JEŻYKI, KOTKI, MISIE

8:30 – PSZCZÓŁKI, BIEDRONKI, KRASNALE

8:50 – KONIKI POLNE, ZAJĄCE, MOTYLE

 • zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela według programu w oparciu o podstawę programową, wyzwalające aktywność dzieci w różnych strefach rozwoju
 • zajęcia indywidualne; pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 • wycieczki, spacery
 • zabawy   swobodne organizowane w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych – inspirowane przez dzieci
 • czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

OBIAD

11:30 – JEŻYKI, KOTKI, MISIE

12:00 – PSZCZÓŁKI, BIEDRONKI, KRASNALE

12:30 – KONIKI POLNE, ZAJĄCE, MOTYLE

 • przygotowanie do leżakowania w grupach młodszych, relaksu w grupach starszych
 • odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek
 • w grupach starszych: zabawy dydaktyczne, zabawa dowolna
 • czynności higieniczne
 • zabawa ruchowa
 • przygotowanie do podwieczorku

PODWIECZOREK

14:10 – KONIKI POLNE, ZAJĄCE, MOTYLE

14:25 – PSZCZÓŁKI, BIEDRONKI, KRASNALE

14:40 – JEŻYKI, KOTKI, MISIE

 • zabawy zorganizowane lub dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne
 • zabawy wynikające z zainteresowań dzieci
 • ćwiczenia utrwalające, praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i wymagającymi wsparcia
 • zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym
 • kontakty indywidualne z rodzicami

do 17.00

do góry