Zajęcia z psychologiem

Psycholog w przedszkolu otacza opieką dzieci, wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

  • Na zajęciach indywidualnych... dzieci uczą się radzić sobie z emocjami, trudnymi sytuacjami, ćwiczą pamięć, uczą się logicznego myślenia, budują poczucie własnej wartości, rozwijają empatię oraz umiejętność współpracy.
  • Na zajęciach grupowych... podczas wspólnej zabawy maluchy mają okazję nauczyć się kompetencji społecznych, rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami.
  • Pomaga Rodzicom... omawiając zachowania dziecka, udziela wskazówek do pracy terapeutyczno-rozwojowej w domu.
  • Współpracuje z wychowawcami... dba o to by rozwój emocjonalno-społeczno-poznawczy maluchów przebiegał prawidłowo.

Kreatywność, ruch, uśmiech, zabawa to każdych zajęć podstawa !!!

Uważność!

W dziesiejszym zabieganym świecie umięjtność uważnego życia przyda się każdemu. Oto propozycja kilku ćwiczeń, które pomoga zarówno dzieciom jak i Rodzicom ćwiczyć uważność na co dzień.

Czytaj dalej

do góry