Ubezpieczenie grupowe

UBEZPIECZENIE 2023/2024

Wysokość składki wynosi 43 złote, którą osoby zainteresowane mogą wpłacić najpóźniej do 29.09.2023 r. na konto w ING Bank Śląski. 

 

Nr konta do wpłat:

08 1050 1100 1000 0097 3419 7495

Dane do przelewu: Natalia Romańczuk

w tytule: imię i nazwisko dziecka, grupa

Numer polisy oraz warunki ubezpieczenia, jak również sposób zgłaszania szkód znajdują się na stronie internetowej Przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Kontakt w sprawie ubezpieczenia: Pani Natalia Romańczuk z grupy Misie - sekretarz Rady Rodziców.

Załączniki

do góry