Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej..."

Nasze przedszkole oraz Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wadowicach uczestniczy w projekcie: „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wadowice poprzez rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego”.

Projekt będzie realizowany od 01.09.2020r. do 31.07.2022r.

Będzie obejmował doposażenie w nowoczesny sprzęt sal do terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, zwiększenie oferty zajęć specjalistycznych o charakterze edukacyjno-terapeutycznym, podniesienie kompetencji nauczycieli przedszkolnych oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego.Załączniki

do góry