Projekt "Rozwój edukacji przedszkolnej..."

Nasze przedszkole oraz Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wadowicach uczestniczy w projekcie: „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wadowice poprzez rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego”.

Projekt będzie realizowany od 01.09.2020r. do 31.07.2022r.

Będzie obejmował doposażenie w nowoczesny sprzęt sal do terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, zwiększenie oferty zajęć specjalistycznych o charakterze edukacyjno-terapeutycznym, podniesienie kompetencji nauczycieli przedszkolnych oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego.Załączniki

Trening Umiejętności Społecznych w miesiącu grudniu

Na zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych realizowanych w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wadowice poprzez rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego” w miesiącu grudniuNasze Przedszkolaki realizowały tematy: "Radość tworzenia", "Robimy zakupy", "Radość".

Czytaj dalej

Trening Umiejętności Społecznych w miesiącu listopadzie

Na zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych realizowanych w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wadowice poprzez rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego” w miesiącu listopadzie Nasze Przedszkolaki realizowały tematy: "Upamiętniając Dzień Wszystkich Świętych", "Gdzie są moje emocje?", "Dzielimy się", "Uczymy się współpracy".

Czytaj dalej

Terapia ręki - listopad

W listpoadzie głównie skupiliśmy się na rozwijaniu zręczności rączek.

Czytaj dalej

Terapia ręki - październik

 Październik był czasem bardzo intensywnym.   

Czytaj dalej

Terapia ręki - wrzesień

W tym roku przedszkolnym w ramach projektu unijnego rozpoczęliśmy zajęcia terapii ręki. 

Czytaj dalej

Trening Umiejętności Społecznych w miesiącu pażdzierniku.

Na zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych realizowanych w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wadowice poprzez rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego” w miesiącu wrześniu Nasze Przedszkolaki realizowały tematy: "Zwroty grzecznościowe", "Komunikat "NIE"- nauka asertywności", "Integrujemy się w społeczeństwie", "Nasze miasto Wadowice".

Czytaj dalej

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych w miesiącu wrześniu.

Na zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych realizowanych w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wadowice poprzez rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego” w miesiącu wrześniu Nasze Przedszkolaki realizowały tematy: "Poznajemy się", "Integrujemy się i bawimy się wspólnie" oraz "Pomagamy sobie nawzajem".

Czytaj dalej

do góry