Rozwój edukacji przedszkolnej ...

Zajęcia w ramach Treningu Umiejętności Społecznych w miesiącu lutym


Na zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych realizowanych w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wadowice poprzez rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego” w miesiącu lutym Nasze Przedszkolaki realizowały tematy: "Zrozumieć swój smutek", "W Bibliotece", "Strach ma wielkie oczy- radzimy sobie z lękiem",  "Jestem zły - czyli jak wyrażać i radzić sobie z emocjami".

Celem zajęć stało się zintegrowanie uczestników, umiejętne rozpoznawanie smutku, strachu i złości, oswajanie smutku, strachu i złości, poznawanie sposobów radzenia sobie z emocjami, zapoznanie z zasadami zachowania w bibliotece, przypomnienie zasad używania zwrotów grzecznościowych, zapoznanie z pracą Pani Bibliotekarki, nauka wypożyczania książek i korzystania z czytelni, rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia, budowanie pozytywnej atmosfery w grupie, rozwijanie umiejętności współpracy w sytuacji zadaniowej.

Sposobem realizacji były zabawy integracyjne, bajki terapeutyczne, pogadanki, tworzenie postaci "pełnych emocji", poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami, wyjście do biblioteki.

powrót do listy

do góry