KrasnaleKrasnale

Zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne


Zajęcia prowadzone metodą Weroniki Sherborne. Metoda ruchu rozwijającego, bo tak się ją określa polega na wykorzystywaniu ruchu jako narzędzia, które wpływa na rozwój dziecka i jest w stanie korygować już istniejące zaburzenia rozwojowe czy zaburzenia neurologiczne u dzieci.

powrót do listy

do góry