Terapia integracji sensorycznej

Zabawy z torem przeszkódPokonywanie toru przeszkód rozwija u dzieci sprawność motoryczną, umiejętności równoważne oraz koordynację ruchową. Zabawy z wykorzystaniem różnorodnych pomocy, np.: beczki sensorycznej, równoważni, szczudeł, drabinki koordynacyjnej, tuneli, muszli- wyzwalają u dzieci aktywność i motywację do pokonywania własnych ograniczeń, a tym samym stymulują rozwój zaburzonych funkcji. Wykorzystanie na torze puzzli fakturowych pobudza receptory dotykowe znajdujące się w stopie, dzięki czemu dzieci odkrywają własne preferencje czuciowe i rozwijają różnicowanie dotykowe. Im bogatszy, zróżnicowany i kolorowy tor przeszkód, tym większe oddziaływanie na rozwój percepcji wzrokowej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zabaw na torze przeszkód w trakcie terapii SI.

powrót do listy

do góry