Terapia integracji sensorycznej

Stymulacja systemu dotykowego


Parę słów o systemie dotykowym…

System dotykowy jest podstawowym, najwcześniej rozwijającym się systemem zmysłowym. Pozwala ocenić czego dotykamy i w jaki sposób jesteśmy dotykani. Jego receptory znajdują się na całym ciele, a odbiór wrażeń z tego systemu jest podstawą właściwego rozwoju emocjonalnego, umysłowego i ruchowego dziecka.

Dlaczego warto stymulować układ dotykowy ?

Dzięki prawidłowo rozwijającej się percepcji dotykowej, dziecko poznaje otoczenie, zdobywa doświadczenia, dzięki którym kształtuje się schemat ciała, świadomość umiejscowienia go
w otaczającej przestrzeni i czasie. Stymulacja dotykowa jest podstawą rozwoju emocjonalnego dziecka. Prawidłowo funkcjonujący system dotykowy, stanowi bazę rozwoju prawidłowych więzi emocjonalnych z otoczeniem. Dotyk stymuluje wzrost liczby receptorów podwzgórza, czyli obszaru odpowiedzialnego za motywację i emocje. Zdolność poprawnego przetwarzania wrażeń dotykowych wpływa także pośrednio na rozwój pojęć matematycznych związanych z przestrzenią.

Zachęcamy do zabaw stymulujących zmysł dotyku w domu.

Propozycje zabaw znajdują się na zdjęciach. Zapraszamy do ich obejrzenia.

powrót do listy

do góry