Rekrutacja

Żłobek prowadzi coroczną rekrutację na następny rok szkolny. Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka od 1 września danego roku kalendarzowego składa się w terminie od 1 czerwca do 20 czerwca.

Ogłoszenie o terminie i warunkach corocznej rekrutacji dyrektor zamieszcza na stronie internetowej Żłobka oraz na tablicy ogłoszeń Żłobka.

do góry