Opłata za żłobek


Koszty pobytu dziecka w żłobku to:opłata stała w wysokości 636,00 zł miesięcznie oraz opłata za wyżywienie 8,50 zł za każdy dzień obecności dziecka w żłobku. Opłaty te należy dokonywać przelewem do 20 dnia każdego miesiąca.

powrót do listy

do góry