Informacje i komunikaty

Rekrutacja do żłobka

Żłobek prowadzi coroczną rekrutację na następny rok szkolny. Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka od 1 września danego roku kalendarzowego składa się w terminie od 1 czerwca do 20 czerwca.

Ogłoszenie o terminie i warunkach corocznej rekrutacji dyrektor zamieszcza na stronie internetowej Żłobka oraz na tablicy ogłoszeń Żłobka.

Czytaj dalej

Opłata za żłobek

Koszty pobytu dziecka w żłobku to:opłata stała w wysokości 540,00 zł miesięcznie oraz opłata za wyżywienie 8,50 zł za każdy dzień obecności dziecka w żłobku. Opłaty te należy dokonywać przelewem do 20 dnia każdego miesiąca.

Czytaj dalej

do góry