Żłobek Muchomorek

Żłobek Muchomorek w Wadowicach

rozpoczyna swoją działalność 3 stycznia  2022 roku

Zapewnimy dzieciom ciepłą i rodzinną atmosferę, a działania realizowane zgodnie z ramowym planem dnia przyczynią się do ich przwidłowego rozwoju.

        Ramowy plan dnia w Żłobku Muchomorek w Wadowicach:

6.30-8.00 Przychodzenie dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
8.00-8.15 Uporządkowanie sali
8.15-8.30 Czynności higieniczne
8.30-9.00 Śniadanie
9.00-9.15 Czynności higieniczne
9.15-9.45 Zajęcia edukacyjno-ogólnorozwojowe:
Zajęcia dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, ruchowe
Zabawy grupowe i tematyczne
9.45-10.00 Czynności higieniczne
10.00-10.15 II śniadanie – owocowa przekąska
10.15-11.00 Zabawy dowolne
Aktywność na świeżym powietrzu
11.00-11.15 Czynności higieniczne
11.15-11.45 Obiad
11.45-12.00 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do odpoczynku
12.00-14.00 Czas na odpoczynek – Leżakowanie
14.00-14.15 Czynności higieniczne
14.15-14.30 Podwieczorek
14.30-16.30 Zabawy grupowe, zabawy swobodne
Możliwość konsultacji rodziców z opiekunkami
Odbiór dzieci

W pierwszym dniu, w ramach adaptacji dzieci w żłobku, możliwe jest wejście do sali dziecka z rodzicem. Należy jednak  zachować wszelkie środki ostrożności (min. osłona ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych).

Czas pobytu oraz liczbę rodziców przebywających w placówce należy ograniczyć do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

Prosimy także o zapoznanie się ze znajdującą się w załączniku:

- procedurą bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 w Żłobku Muchomorek w Wadowicach,

- klazulą informacyjną.

Załączniki

do góry