Rozwój edukacji przedszkolnej ...

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych w miesiącu marcu


Na zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych realizowanych w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wadowice poprzez rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego” w miesiącu marcu Nasze Przedszkolaki realizowały tematy: " Zajęcia sensoplastyczne", " " Nasza gra planszowa", " Sałatka owocowa- wyjście do warzywniaka", " Kartka Wielkanocna- przygotowanie do Świąt", " Wielkanoc- poznajemy tradycje i zwyczaje świąteczne".

Celem zajęć było nabywanie odporności emocjonalnej oraz pokonywanie nieśmiałości, budowanie pozytywnej atmosfery między uczestnikami, nauka współdzialania, a także czekania na swoją kolej. Ponadto przedszkolaki rozwijały umiejętność robienia zakupów wg listy w warzywniaku, poszerzały wiedzę na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych. 

Sposobem realizacji zajęć były wspólne gry planszowe, bajki terapeutyczne, prezentacje multimedialne, sytuacje zadaniowe,  pogadanki na temat tradycji i zwyczajów świątecznych. 

powrót do listy

do góry