Rozwój edukacji przedszkolnej ...

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych w miesiącu kwietniu


Na zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych realizowanych w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wadowice poprzez rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego” w miesiącu kwietniu Nasze Przedszkolaki realizowały tematy: " Uczymy się wysylać list- wyjście na pocztę", " Poznajemy nasze zmysły", " W świecie zmysłów". 

Celem zajęć była nauka współdzialania w sytuacji zadaniowej oraz nauka czekania na swoja kolej, utrwalenie zasad zachowania się w miejscu użyteczności publicznej, stymulowanie zmysłu wzroku, słuchu, dotuku,węchu, smaku, czucia głębokiego, równowagi. Ponadto przedszkolaki rozwijały umiejętność posługiwania się tablicą multimedialną. 

Sposobem realizacji było wyjście na Pocztę w celu zakupienia znaczków pocztowych oraz wysłanie wcześniej przygotowanych kartek wielkanocnych, stymulowanie polisensoryczne, wykorzystywanie sprzętu do zajęć SI, tworzenie ciekawych zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej oraz tablicy dźwiękowo- świetlnej. 

powrót do listy

do góry