Rozwój edukacji przedszkolnej ...

Zajęcia Treningi Umiejętności Społecznych w miesiącu styczniu


Na zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych realizowanych w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wadowice poprzez rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego” w miesiącu styczniu Nasze Przedszkolaki realizowały tematy: "Co to jest przyjaźń?" oraz "Ja i mój przyjaciel".

Celem zajęć stało się kształtowanie wiedzy na temat przyjaźni i cech dobrego przyjaciela, uświadomienie znaczenia przyjaźni oraz dbania o relacje, rozwijanie relacji interpersonalnych, rozróżnianie uczucia miłości i sympatii, rozwijanie wzajemnej życzliwości i wrażliwości wobec innych, określanie cech dobrego przyjaciela, opisanie cech swojego najlepszego przyjaciela.

Sposobem realizacji były zabawy integracyjnej, bajki terapeutyczne, pogadanka o cechach dobrego przyjaciela, malowanie portretu swojego najlepszego przyjaciela, przełamywanie nieśmiałości podczas występu na tle grupy, wykonywanie pracy plastycznej.

powrót do listy

do góry