KrasnaleKrasnale

Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu


"Od piosenki do lterki"

Celem Metody Dobrego Startu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Metoda ta stymuluje rozwój złożonych czynności, jakimi są czytanie i pisanie. Wpływa również na kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.
Zajęcia są bardzo atrakcyjne dla dzieci. Podczas nich dzieci poznają wierszyk lub piosenkę, która jest skorelowana z wprowadzonym wzorem graficznym – figurą, literą, cyfrą. Poznają ich kształt poprzez ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe oraz rozwijają swoje kompetencje językowe. Podstawą zajęć jest uczenie polisensoryczne, do czego wykorzystywane są karty ze wzorami wyklejonymi materiałami o różnej fakturze i barwie, a także tacki z materiałami sypkimi, na których odtwarzają poznany wzór lub literę.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zajeć.

powrót do listy

do góry