Informacje i komunikaty

Szkolenie KORP i nowe możliwości dla Naszego Przedszkola.


Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż.

Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego

Od maja w naszym Przedszkolu będzie możliwość przeprowadzania badania tym narzędziem naszych podopiecznych. Diagnoza umożliwia:

  • nakreślenie profilu rozwoju dziecka,
  • określenie wieku rozwojowego dla każdej z wymienionych umiejętności
  • ocenę mocnych i słabych sfer rozwoju,
  • określenie aktualnych potrzeb dziecka,
  • wskazanie najbardziej właściwych dla danego dziecka form zajęć i ewentualnej terapii.

Terapeuci pracujący z dziećmi odbyli szkolenie: "KORP - standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do 9 roku życia", a dzięki zakupionemu narzędziu mogą w pełni rozpocząć proces diagnozowania.

powrót do listy

do góry