ZająceZające

Ruch Rozwijający W. Sherborne


" W zdrowym ciele- zdrowy duch".

Metoda Ruchu Rozwijającego to system ćwiczeń ruchowych prowadzący do poznania własnego ciała, kształtujący związek osoby ćwiczącej z otoczeniem fizycznym, prowadzący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem i do współdziałania w grupie oraz dzięki spontanicznemu kreatywnemu ruchowi dający możliwość swobodnej ekspresji osobowości.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne jest wszechstronna w swoim oddziaływaniu. Za pomocą ruchu oddziałuje na sferę motoryczną, poznawczą, emocjonalną i społeczną, przez co harmonizuje rozwój psychoruchowy i niweluje istniejące deficyty rozwojowe. 

W grupie Zające zajęcia Ruchu Rozwijającego prowadzone są w każdy poniedziałek, zabawy ruchowe są dostosowane do możliwości dzieci oraz ich potrzeb ruchowych. Zajęciom towarzyszą zabawy sesnoryczne oraz dużka dawka śmiechu :) 

Zachęcamy do wspólnych zabaw ruchowych w domach! 

powrót do listy

do góry