Terapia integracji sensorycznej

Co słychać w sali do SI?


Czyli jak stymulujemy system słuchowy

Tym razem prezentujemy zabawy i ćwiczenia, które stymulują system słuchowy. W zabawach wykorzystujemy różnorodne pomoce, np.:
• puszki szmerowe,
• puszki-grzechotki wykonane przez dzieci,
• dzwonki,
• janczarki,
• płyty CD z nagraniami różnorodnych dźwięków.
W trakcie zabaw dzieci rozwijają umiejętność lokalizacji źródła dźwięków, różnicowania i rozpoznawania dźwięków, kojarzenia ich z odpowiednim desygnatem, ćwiczą koncentrację i pamięć słuchową. Dzieci z nadwrażliwością słuchową oswają się z dźwiękami o różnej wysokości i natężeniu, eksperymentują z różnymi źródłami dźwięków.
Ponadto dzieci w czasie różnorodnych zabaw słuchowych rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową oraz słuchowo-ruchową, doskonalą umiejętność przekraczania linii środka ciała, usprawniają motorykę małą oraz stymulują dotyk i węch.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z terapii.

powrót do listy

do góry